คำถามที่พบบ่อย

หน้าหลัก

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรมีอายุการใช้งานหรือไม่ สามารถเรียนได้นานแค่ไหน

สามารถเรียนบนโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่ ?

สามารถทำแบบทดสอบใหม่ได้หรือไม่ถ้าสอบไม่ผ่านในครั้งแรก?

ทำยังไงถึงจะได้ใบประกาศนียบัตร?

มีหลักสูตรอะไรบ้าง ?

หากพบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่ไหน?

หากลืมรหัสผ่านทำอย่างไร

เปลี่ยนรหัสผ่านทำอย่างไร

white-logo

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13

เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลติดต่อ

02 079 5475

contact@eef.or.th

ข้อมูลติดต่อ

COPYRIGHT © 2022 EQUITABLE EDUCATION FUND ALL RIGHTS RESERVED.