แนะนำการใช้งานระบบ

หน้าหลัก

แนะนำการใช้งานระบบ

แนะนำการใช้งาน

1. วิธีการเข้าใช้งาน

การเข้าใช้งานหน้าหลักสูตร

1.คลิกที่หลักสูตรที่คุณต้องการเรียน


2.เมื่อเริ่มเข้าสู่บทเรียนจะมีแบบทดสอบ pre-test เพื่อทดสอบความรู้เบื้องต้นของผู้เรียนในแบบทดสอบนี้จะยังไม่มีผลต่อการได้ใบประกาศนียบัตร

3. สามารถดูบทเรียนได้ที่แทบด้านข้าง บทเรียนจะนับเวลาการเรียนไปเรื่อยๆไม่สามารถกดข้ามวีดีโอได้ต้องเรียนจนจบคลิปเท่านั้นถึงไปคลิปถัดไปได้

4. เมื่อเรียนจบทุกบทคุณจะได้ทำแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งมีผลต่อใบประกาศนียบัตร ขอให้ทุกท่านตั้งใจและสอบผ่านเงื่อนไข 70% เพื่อรับใบประกาศนียบัตร
2. วิธีการกดรับใบประกาศนียบัตร

1. คลิปที่รูปโปรไฟล์ของคุณและคลิกที่คำว่า ประกาศนียบัตร

2.คลิกที่หลักสูตรที่เรียนจบสามารถกดดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรเก็บไว้เลย3. วิธีการสมัครสมาชิก

1. คลิกที่เข้าสู่ระบบ

2.คลิกที่ลงทะเบียนอีเมล
3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วคลิกถัดไป


4.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วคลิกเสร็จสิ้น

5. ตรวจสอบอีเมลของคุณว่าได้รับการยืนยันจากทางเว็บหลังจากนั้นสามารถเข้าใช้งานได้เลย4. วิธีการเข้าสู่ระบบ

1. คลิกที่เข้าสู่ระบบ

2.กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่คุณสมัครไว้ให้เรียบร้อย3.สามารถเข้างานและลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติ

white-logo

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13

เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลติดต่อ

02 079 5475

contact@eef.or.th

ข้อมูลติดต่อ

COPYRIGHT © 2022 EQUITABLE EDUCATION FUND ALL RIGHTS RESERVED.